Insta Serwis – serwis instalacji i budynków Koszalin

PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH, REMONTY

PRZEGLADY OKRESOWE, REMONTY AWARYJNE

Realizujemy całość zadań związanych z dostawą gazu do mieszkań.
 • Przeglądy okresowe instalacji gazowych Realizujemy je zgodnie z wymogami polskich norm i Prawa Budowlanego. Sporządzane protokoły przeglądowe zawierają dodatkowe informacje o stanie technicznym instalacji, mogące służyć Zarządcy obiektu do planowania remontów. Nasi pracownicy posiadają wymagane aktualne uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne.  Urządzenia do kontroli stanu szczelności instalacji gazowych są kalibrowane corocznie u producenta. W okresie minionych 20 lat dokonaliśmy  przeglądu instalacji gazowej w ok.  118.000  mieszkań.
 • Naprawy awaryjne, remonty W trybie awaryjnym, na życzenie obsługiwanych przez nas spółdzielni mieszkaniowych, zarządców, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków realizujemy zlecone prace z tego zakresu.   Dowiedz się więcej.

INSTALACJE GAZOWE

 • kompleksowy zakres robót
  • przeglądy okresowe
  • likwidacji ulotów gazu
 • oraz realizowanych w trybie awaryjnym
  • remontów
  • modernizacji
  • wymianę całych instalacji, w tym budynków wysokich