Insta Serwis – serwis instalacji i budynków Koszalin

KONSERWACJA INSTALACJI I INFRASTRUKTURY

Roboty instalacyjne

  • Instalacje i sieci zewnętrzne c.o., c.c.w. Pełen zakres rzeczowy od robót konserwacyjno-eksploatacyjnych zapewniających pełną dostawę ciepła i ciepłej wody do wszystkich mieszkań, włącznie z remontami awaryjnymi .
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Realizacja całości robót pozwalających utrzymać instalacje w pełnej sprawności technicznej wraz z usuwaniem awarii.  Usuwanie przecieków, udrażnianie podejść, pionów, poziomów, przyłączy kanalizacyjnych.
  • Instalacje gazowe. Realizujemy całość zadań pozwalających na pełną dostawę gazu dla indywidualnych odbiorców i zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania instalacji gazowej w budynkach,  w tym przeglądy okresowe i naprawy awaryjne.
  • Instalacje elektryczne. Prace konserwacyjne, utrzymanie ruchu, remonty bieżące.
  • Źródła ciepła. Eksploatacja kotłowni gazowych i olejowych,  wymiennikowni c.o. , c.c.w.,  automatyki ciepłowniczej. Całodobowe zabezpieczenie ich  funkcjonowania.   Realizacja prac serwisowych i  napraw awaryjnych.

Roboty ogólnobudowlane

  • Realizujemy całość robót ogólnobudowlanych i innych związanych z funkcjonowaniem budynków  i przyległych terenów, w tym roboty dekarskie, ślusarskie, szklarskie, drogowe. Realizowane na bieżąco w miarę potrzeb zarządcy budynku i jego mieszkańców.

Inspekcja TV instalacji

  • Stosujemy  na co dzień,  głównie  w pracach konserwacyjnych. Technika ta jest niezbędna w lokalizacji uszkodzeń, zarówno instalacji jak i elementów budynku.   W roku  2004 uhonorowano naszą firmę   wyróżnieniem na Targach Budownictwa  za  Innowacyjny System Inspekcji Telewizyjnej Przewodów .

Inne

  • Pielęgnacja terenów zielonych – koszenie trawy
  • Zimowe utrzymanie obiektów – usuwanie śniegu z dachów