Insta Serwis – serwis instalacji i budynków Koszalin

UDRAŻNIANIE INSTALACJI

UDRAŻNIANIE INSTALACJI METODĄ HYDROKINETYCZNĄ

Od roku 1995 stosujemy z powodzeniem opracowaną i wdrożoną w tutejszym przedsiębiorstwie „Hydro-Kinetyczną” metodę udrożniania stosowaną dla instalacji:

  • centralnego ogrzewania
  • centralnej ciepłej wody
  • wodociągowych

Wstrzeliwanie do wnętrza rury powietrza o dużej energii kinetycznej, generuje w określonych warunkach falę uderzeniową, rozbijającą odłożone tam zanieczyszczenia.  Nie powoduje uszkodzeń przewodów.

  • nie stosujemy środków chemicznych
  • nie wymagane kucie czy też demontaż elementów wystroju, glazury oraz grzejników
  • udrożnianiu mogą być poddane nawet instalacje w złym stanie technicznym wraz z grzejnikami
  • technologia nieuciążliwa dla mieszkańców, ekologiczna, stosowana na co dzień.

Kompleksowe udrażnianie metodą Hydro-Kinetyczną w sposób zasadniczy chroni wodomierze przed zapychaniem. Umożliwia to utrzymanie dokładności pomiarów ilości pobieranej wody. Daje możliwość zarządcom budynków właściwego rozliczania zużycia wody przez mieszkańców i utrzymania różnicy wskazań na właściwym poziomie.  

CZYSZCZENIE PIONÓW I POZIOMÓW KANALIZACYJNYCH

Czyszczenia pionów realizujemy bez wchodzenia do mieszkań, pod nieobecność mieszkańców . Roboty prowadzone są z dachu i piwnicy budynków.
Piony kanalizacyjne monitorowane są kamerą wizyjną przed podjęciem czyszczenia oraz po zakończeniu prac.
W trakcie prac można na żywo na ekranie monitora tv oglądać postęp robót.  Pozwala to naszym inwestorom  oceniać  skuteczność wykonanych robót.  Zapis cyfrowy przeprowadzonych prac przekazujemy na nośniku cyfrowym i stanowi on załącznik do protokołu odbioru robót.

Daje to również możliwość określenia stanu technicznego pionu, np. ujawnienie  wadliwych włączeń podejść z urządzeń kanalizacyjnych z mieszkań do pionu, pękniętych,  rozszczelnionych pionów itd.

Powyższa technologia znalazła uznanie naszych inwestorów jak również  w roku  2004 uzyskała   wyróżnieniem na Targach Budownictwa  za  Innowacyjny System Inspekcji Telewizyjnej Przewodów. 
Oczyściliśmy ok.  2900 pionów sanitarnych i deszczowych zarówno w budynkach niskich jak i w wieżowcach.