Insta Serwis – serwis instalacji i budynków Koszalin

MODERNIZACJA, REMONTY INSTALACJI

KOMPLEKSOWE MODERNIZACJE INSTALACJI

Starzenie się instalacji, technologie z lat 60 -70, współczesne wymogi  stwarzają konieczność kompleksowego modernizowania instalacji lub też ich remontów. Aktualne technologie dają takie możliwości. 
 • Wymiana pionów kanalizacyjnych, wodociągowych z jednoczesną budową instalacji centralnej ciepłej wody.   Całość zabudowana  w starym „szachcie” bez jego powiększania.
 • Jednoczesna modernizacja inst. gazowej w związku z likwidacja piecyków gazowych. Likwidacja piecyków gazowych  eliminuje zatrucia czadem, niekiedy śmiertelne !
 • Po zakończeniu robót , prace budowlane  naprawcze przywracające  pierwotny stan techniczny pomieszczeń.
 • Czas realizacji prac w pionie na gotowo,   5 dni roboczych

INSTALACJE GAZOWE

 • kompleksowy zakres robót
  • przeglądy okresowe
  • likwidacji ulotów gazu
 • oraz realizowanych w trybie awaryjnym
  • remontów
  • modernizacji
  • wymianę całych instalacji, w tym budynków wysokich

WYMIENNIKOWNIE

Budujemy wymiennikownie  na potrzeby:

 • centralnej cieplej wody
 • centralnego ogrzewania

Przy kompleksowych modernizacjach istnieje potrzeba rozbudowy lub budowy wymiennikowni dostarczających ciepłą wodę do odbiorców.

TECHNOLOGIE

SPAWANIE W TECHNOLOGII TIG