MODERNIZACJA, REMONTY INSTALACJI

KOMPLEKSOWE MODERNIZACJE INSTALACJI

Starzenie się instalacji, technologie z lat 60 -70, współczesne wymogi  stwarzają konieczność kompleksowego modernizowania instalacji lub też ich remontów.
Aktualne technologie dają takie możliwości. 


INSTALACJE GAZOWE


WĘZŁY CIEPLNE

Budujemy węzły cieplne  na potrzeby: Przy kompleksowych modernizacjach istnieje potrzeba rozbudowy lub budowy węzła cieplnego - wymiennikowni ciepła dostarczających ciepło dla instalacji centralnej ciepłej wody

TECHNOLOGIE


SPAWANIE W TECHNOLOGII TIG